Het Care4shareStudiefonds is een fonds om de jeugd te ondersteunen die de capaciteit heeft, maar het aan financiële middelen ontbreekt en daardoor de studie niet kan betalen. Dit geschiedt middels een screening. Het Care4shareStudiefonds heeft betrekking op studenten van het MBO-onderwijs en de Universiteit. De studenten zijn verplicht om de totale kosten terug te betalen. Dit kan zijn na afronding van hun opleiding of wanneer zij betaald werk hebben en in overleg met de student.

Selectiecriteria:

 • Schoolresultaten
 • Financiële situatie
 • Thuissituatie
 • Toekomstmogelijkheden

Inventarisatie van de kosten:

 • Lesgeld/inschrijfgeld
 • Boekengeld/lesmateriaal
 • Vervoerskosten
 • Overige noodzakelijk kosten

Controles per half jaar en bijsturing:

 • De studieresultaten
 • Zorgen voor voldoende financiële middelen
 • Controleren dat afspraken nageleefd worden

Het verhaal van een paar studenten, die hebben kunnen studeren mede door de hulp van het Care4shareStudiefonds.

Tabitha

In 2013 werd Tabitha door de decaan van haar toenmalige school aangemeld voor het project Care4shareStudiefonds. Zij wilde graag geneeskunde studeren en de Stichting Care4shareSuriname stond klaar om haar hierbij financieel te ondersteunen. De eerste 3 jaren van de opleiding bestond de financiële ondersteuning uit het betalen van het inschrijfgeld en zakgeld. Tabitha deed hard haar best en studeerde in 2022 af. Ze is nu werkzaam in één van de ziekenhuizen van Suriname. Care4share heeft een bijdrage kunnen leveren aan de opleiding van deze jonge Surinaamse. Haar boodschap aan andere jongeren is: geef niet op. Er is een God en er zijn mensen die klaar staan te helpen. Care4share “cares”.

Remie

Voor het schooljaar 2014-2015 werd Remie door de decaan van de Natin aangemeld voor het project Care4shareStudiefonds. Hij wilde graag Landmeetkunde studeren en Stichting Care4shareSuriname stond klaar om een financiële bijdrage te leveren door het betalen van het inschrijfgeld en studiemateriaal. Dit deden wij 2 jaren van de opleiding. Remie was erg gemotiveerd en studeerde in 2016 af. Hij is nu werkzaam bij Landmeterbedrijf Survey Solutions. Zijn boodschap aan andere jongeren is: geef niet op, door te studeren heb je meer toekomstmogelijkheden.

Gabriëlla

In 2015 werd Gabriëlla door de decaan van de J. C. De Miranda Lyceum aangemeld voor het project Care4shareStudiefonds. Zij wilde graag Economie studeren en Stichting Care4shareSuriname stond klaar om ook haar financieel te ondersteunen. Wij hielpen haar met het betalen van het inschrijfgeld en het studiemateriaal. Onze financiële bijdrage was gedurende 2 jaren tijdens haar opleiding. Ook Gabriëlla heeft haar opleiding afgerond. In 2018 studeerde zij af en is momenteel werkzaam als persoonlijke administratieve kracht. Dankzij de financiële ondersteuning van Care4shareSuriname heeft deze gedisciplineerde studente de mogelijkheid gekregen om af te studeren. Ook haar boodschap aan andere jongeren is: geef niet op, door te studeren heb je meer toekomstmogelijkheden.

Michel

In 2015 werd Michel door de decaan van de Natin aangemeld voor het project Care4shareStudiefonds. Zijn studierichting was natuur & techniek. Stichting Care4shareSuriname heeft ook hem, gedurende 3 jaren, financieel ondersteunt door het betalen van het inschrijfgeld en het studiemateriaal. Michel deed zijn best en studeerde in 2018 af. Hij is nu werkzaam in het bedrijfsleven in Suriname. Zijn boodschap aan andere jongeren: geef niet op, door te studeren heb je meer toekomstmogelijkheden.